• LOGIN
  • Geen producten in de winkelwagen.

#7 Hoe ziet customer advocacy er in 3 jaar uit? (stap 2)

Klantbelangen

#7 Hoe ziet customer advocacy er in 3 jaar uit? (stap 2)

Klantbelangen gaan een steeds belangrijkere rol spelen in de manier waarop B2B-bedrijven in de toekomst zaken doen. Uit extern onderzoek blijkt dat er vier basistypische persoonlijkheidstypen zijn en dat bedrijven hun belangenbehartigingsprogramma’s op één lijn moeten brengen. Intern onderzoek ondersteunt het bestaan ​​van deze persoonlijkheidstypen en hun bruikbaarheid bij het voorspellen van belangenbehartiginggedrag / motivaties.

In deze en volgende artikelen zullen we in 8 stappen een tipje van de sluier oplichten:

– Invoering
– De meest succesvolle klantbelevingsprogramma’s zijn volledig gericht op de klant
– The Four Advocate Personalities
– De persoonlijkheden testen
– Kunnen persoonlijkheden gedrag voorspellen?
– 5 stappen voor het creëren van een levendig, betrokken en klantgericht belangenbehartigingprogramma
– Dus … Hoe ziet customer advocacy er in drie jaar uit?
– Wat Customer Advocacy niet is

De meest succesvolle klantbelevingsprogramma's zijn volledig gericht op de klant

Het lijkt nogal voor de hand liggend dat een klantbelangrijk programma klantgericht moet zijn (het staat letterlijk in de titel), maar bij een verrassende hoeveelheid bedrijven gaat dit fout.

In plaats van te werken aan het cultiveren van interacties die waarde genereren voor hun voorstanders, proberen de meeste belangenbehartigingsprogramma’s de gulheid van klanten te oogsten, met weinig succes.

De manier waarop je nadenkt over waarom een ​​klant zou deelnemen aan een belangenbehartigingsprogramma moet aansluiten bij de manier waarop je nadenkt over waarom een ​​prospect jouw product / dienst zou kopen: ze zouden het nooit kopen als ze niet geloofden dat ze meer kunnen krijgen dan dat ze erin stoppen.

Het is precies hetzelfde voor een programma voor klantbelangrijkheid: klanten moeten het gevoel hebben dat ze veel meer uit het advocacy-programma halen dan dat ze inzetten.

Maar hoe kun je dit eigenlijk doen? Hoe kun je waarde creëren voor je voorstanders?
De sleutel is niet kijken naar succes binnen het product, of zelfs kijken naar succes gebaseerd op het aantal bepleiterde acties die ze hebben ondernomen, maar in plaats daarvan door te kijken naar succes zoals bepaald door de klant op basis van hun eigen intrinsieke motivaties. En de sleutel tot het aanboren van deze intrinsieke motivaties ligt in personalisatie.

Nu kan personalisatie een gevoelig onderwerp zijn – het is moeilijk om goed te doen, uitdagend om te volbrengen met beperkte gegevens en lastig te schalen. Welnu, in de cursussen van SINTENO leer je  dat personalisatie met het oog op belangenbehartiging feitelijk goed kan worden uitgevoerd, met beperkte gegevens en schaalvoordelen door het gebruik van de vier belangenbehartigers.

In het volgende artikel gaan we dieper in op: The Four Advocate Personalities

Samen op weg naar waardevolle groei!

Sinteno verzorgt training en coaching in het ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om wenselijke en duurzame veranderingen te bevorderen. Het is een vorm van professionele begeleiding waarbij Sinteno haar gesprekspartners gelijkwaardig behandelt en ondersteunt bij het behalen van zijn of haar zelfgekozen doelen. De coach en de coachee nemen beiden hun verantwoordelijkheid voor het proces. De coachee krijgt tijdens het proces nieuwe inzichten door te reflecteren op eigen kennis en (eventueel) op de kennis van de coach. Op deze manier wordt de coachee bekwamer in het bereiken van eigen doelen. Dit kan mogelijk worden gemaakt door middel van gestructureerde, gerichte interactie en het gebruik van passende tools en technieken.

Coaching kan plaats vinden op individueel-, afdeling en organisatiebreed niveau. Meer informatie over de mogelijkheden ten aanzien van coaching en begeleiding bij transformaties vind je hier.

21 september 2020


Compleet in opleiden

Algemene Voorwaarden

Sinteno is een volle dochter van IQ4Learning
Sinteno Attitude
top

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Sinteno maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Sinteno zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website. Meer informatie over het gebruik van cookies en/of persoonlijke gegevens kunt u vinden in het Privacy Statement van Sinteno.

Sluiten