• LOGIN
  • Geen producten in de winkelwagen.

#9 Hoe ziet customer advocacy er in 3 jaar uit? (stap 4)

Klantbelangen

Klantbelangen gaan een steeds belangrijkere rol spelen in de manier waarop B2B-bedrijven in de toekomst zaken doen. Uit extern onderzoek blijkt dat er vier basistypische persoonlijkheidstypen zijn en dat bedrijven hun belangenbehartigingsprogramma’s op één lijn moeten brengen. Intern onderzoek ondersteunt het bestaan ​​van deze persoonlijkheidstypen en hun bruikbaarheid bij het voorspellen van belangenbehartiginggedrag / motivaties.

In deze en volgende artikelen zullen we in 8 stappen een tipje van de sluier oplichten.

  • – Invoering
  • – De meest succesvolle klantbelevingsprogramma’s zijn volledig gericht op de klant
  • – The Four Advocate Personalities
  • – De persoonlijkheden testen
  • – Kunnen persoonlijkheden gedrag voorspellen?
  • – 5 stappen voor het creëren van een levendig, betrokken en klantgericht belangenbehartigingprogramma
  • – Dus … Hoe ziet customer advocacy er in drie jaar uit?
  • – Wat Customer Advocacy niet is

De persoonlijkheden testen

We wilden weten hoe gemakkelijk het zou kunnen zijn om te bepalen in welke persoonlijkheid een bepaalde pleiter verwees. Kan dat bijvoorbeeld met slechts vijf korte vragen worden gedaan?

Ja, In een enquête bij 731 deelnemers werd gevraagd aan de respondenten om zich voor te stellen dat ze deelnamen aan een fictieve belangenbehartigingsgemeenschap. Elk van de vragen had één antwoord dat correleerde met een bepaalde belangenbehartiger.

Eén vraag was:
Stel dat u een voorstander van een merk was, en u zou het merk vertegenwoordigen op een evenement in de industrie, welke van de volgende antwoorden zou het best bij u passen?

      – De mogelijkheid om anderen te informeren over het merk – Educator
– De mogelijkheid om als referentie te dienen voor het merk van potentiële kopers – Validators
– De mogelijkheid om een ​​presentatie te geven over het onderwerp van uw keuze – Status Seeker
– De mogelijkheid om deel te nemen aan een kleine, gesloten deur, discussie over hoe het merk of product te verbeteren – Collaborators

Na deze vragen kan je vier scores van 0-5 toe te wijzen aan elke deelnemer – een voor elk persoonlijkheidstype. Vervolgens zijn de antwoorden voor alle deelnemers uitgezet op de onderstaande afbeelding.

De grootte van de cirkels geeft aan hoeveel gebruikers een bepaalde scorereeks hadden (de kleuren betekenen niets). Zoals je kunt zien, viel de meerderheid van de respondenten binnen de Educators en de Validators. Een groot deel valt precies langs de lijn tussen deze twee persoonlijkheden.

We zijn dus in staat om het persoonlijkheidstype (of de typen) van iemand vrij nauwkeurig te bepalen op basis van vijf eenvoudige vragen – als het scoresysteem niet zou werken, zouden we verwachten dat alle respondenten in het centrum van de plot zouden zijn of dat er weinig variatie zou zijn .

In het volgende artikel gaan we dieper in op: Kunnen persoonlijkheden gedrag voorspellen?

Samen op weg naar waardevolle groei!

Sinteno verzorgt training en coaching in het ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om wenselijke en duurzame veranderingen te bevorderen. Het is een vorm van professionele begeleiding waarbij Sinteno haar gesprekspartners gelijkwaardig behandelt en ondersteunt bij het behalen van zijn of haar zelfgekozen doelen. De coach en de coachee nemen beiden hun verantwoordelijkheid voor het proces. De coachee krijgt tijdens het proces nieuwe inzichten door te reflecteren op eigen kennis en (eventueel) op de kennis van de coach. Op deze manier wordt de coachee bekwamer in het bereiken van eigen doelen. Dit kan mogelijk worden gemaakt door middel van gestructureerde, gerichte interactie en het gebruik van passende tools en technieken.

Coaching kan plaats vinden op individueel-, afdeling en organisatiebreed niveau. Meer informatie over de mogelijkheden ten aanzien van coaching en begeleiding bij transformaties vind je hier.Compleet in opleiden

Algemene Voorwaarden

Sinteno is een volle dochter van IQ4Learning
Sinteno Attitude
top

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Sinteno maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Sinteno zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website. Meer informatie over het gebruik van cookies en/of persoonlijke gegevens kunt u vinden in het Privacy Statement van Sinteno.

Sluiten