• LOGIN
 • Geen producten in de winkelwagen.

Zakelijk Nederlands

 295,00 Excl. BTW per 10 weken

INSCHRIJVING VOOR 2 maanden, 1 week

Doel van de cursus Zakelijk Nederlands

De naam van deze cursus is ‘Zakelijk Nederlands’. Dat betekent dat de taal behandeld wordt, die je in het bedrijfsleven tegenkomt. Geen persoonlijke brieven, maar zakelijke correspondentie staat centraal. Echter, je kunt geen goede zakelijke brief schrijven, als je geen goede kennis van grammatica en spelling hebt. Ook die aspecten komen dus aan de orde.

De cursus Zakelijk Nederlands is in acht lesblokken verdeeld. Elk lesblok bestaat uit drie delen: grammatica, spelling en (zakelijke) correspondentie. Door met grammatica bezig te zijn leer je omgaan met zinsbouw en taalstructuur. Omdat foutloos taalgebruik van groot belang is krijgt ook de spelling een belangrijke plaats. En door de grammaticale kennis, de kennis van het idioom en de praktische tips bij de correspondentie te combineren, leer je hoe een goede en duidelijke brief opgesteld moet worden.

Het volgen van de cursus Zakelijk Nederlands is essentieel als je tijdens je werk veel schriftelijk moet afhandelen.

Vooropleiding

Geen specifieke vooropleiding vereist.

Duur van de cursus

We raden je aan om voor deze cursus tien lesweken in te plannen. De studiebelasting is negen tot elf klokuren per week. Natuurlijk kun je de studieduur naar wens aanpassen, afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt.

Starten

Je kunt op ieder gewenst moment starten met de cursus Zakelijk Nederlands in een unieke digitale leeromgeving.

Diploma / Certificaat

Deze cursus kun je afsluiten met een landelijk erkend LSSO-examen dat via de exameninstantie Examenbureau LSSO wordt afgenomen in één van de examencentra van dit examenbureau. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een landelijk LSSO-erkend certificaat.

Informatie over de examens (examendata en –locaties, examengeld en aanmelding) tref je aan op www.examenbureaulsso.nl.

In de cursus Zakelijk Nederlands worden de volgende onderwerpen behandeld:

1. GRAMMATICA

Dit onderdeel behandelt de taalregels. In elk lesblok komt een bepaald onderwerp aan de orde. De onderwerpen zijn:

Werkwoorden

 • – zwakke, sterke, gemengde en onregelmatige werkwoorden
 • – vervoeging, ’t kofschip
 • – voltooid en onvoltooid deelwoord

Stijlproblemen

 • – tautologie
 • – pleonasme
 • – contaminatie
 • – cliché
 • – dubbele ontkenning
 • – twee voegwoorden naast elkaar
 • – gebruik van onnodige woorden

Grammaticale problemen

 • – mij/ik
 • – als/dan
 • – hen/hun/ze
 • – met wie/waarmee
 • – dat/wat
 • – die/aan wie
 • – sommige/sommigen
 • – hebben/zijn
 • – enige/enigste
 • – mits/tenzij
 • – te danken aan/te wijten aan
 • – geregeld/regelmatig
 • – noch/nog

Zinsdelen

 • – onderwerp
 • – werkwoordelijk gezegde
 • – lijdend voorwerp
 • – meewerkend voorwerp

Woordsoorten

 • – lidwoord
 • – zelfstandig naamwoord
 • – bijvoeglijk naamwoord
 • – persoonlijk, bezittelijk, vragend, aanwijzend, betrekkelijk en onbepaald voornaamwoord
 • – voorzetsel
 • – voegwoord
 • – bijwoord
 • – telwoord

Zinsbouw

 • – hoofd- en bijzinnen
 • – inversie
 • – congruentie/incongruentie
 • – bedrijvende en lijdende vorm
 • – samentrekking van zinnen
 • – tangconstructie

2. SPELLING

In dit onderdeel worden de spellingsregels behandeld en geoefend:

Woordenschat

 • – moeilijke woorden

Klinkers en medeklinkers

 • – korte klanken, en het gevolg voor de schrijfwijze
 • – lange klanken, en het gevolg voor de schrijfwijze
 • – dubbelklanken, en het gevolg voor de schrijfwijze
 • – toonloze klanken, en het gevolg voor de schrijfwijze

Spelling van bijvoeglijk naamwoord en bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

 • – Aaneenschrijven van woorden
 • – Tussenletter -n-
 • – Tussenletter -s-
 • – Lettergrepen
 • – Gebruik van hoofdletters
 • – Afkortingen
 • – Letter- en leestekens

Spelling van:

 • – werkwoorden van Engelse afkomst
 • – bastaardwoorden
 • – verkleinwoorden
 • – meervouden

3. CORRESPONDENTIE

Hierbij wordt ingegaan op het schrijven van een zakelijke brief. Er worden in de verschillende lesblokken een aantal brieven behandeld. De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

De opzet van een brief

 • – blokmodel
 • – algemene gegevens als adressering, referteregel, aanhef, afsluiting
 • – indeling in inleiding, kern en afsluiting
 • – schrijfstijl, ik-vorm versus wij-vorm

Verschillende zakelijke brieven

 • – verzoek om informatie
 • – behandeling van een verzoek om informatie
 • – uitnodigingsbrief
 • – herinneringsbrief
 • – aanmaning
 • – laatste aanmaning
 • – klachtenbrief: een klacht uiten
 • – klachtenbrief: ingekomen klacht schriftelijk
 • – bevestigen (klachtenbehandeling)
 • – klachtenbrief: inhoudelijke reactie op ingekomen klacht (klachtenafhandeling)
 • – informatieverstrekking (circulaire)

Extra informatie

Soort online training

Losse leermodule

Soort opleiding

E-Learning

Merk

LSSOCompleet in opleiden

Algemene Voorwaarden

Sinteno is een volle dochter van IQ4Learning
Sinteno Attitude
top

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Sinteno maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Sinteno zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website. Meer informatie over het gebruik van cookies en/of persoonlijke gegevens kunt u vinden in het Privacy Statement van Sinteno.

Sluiten