• LOGIN
 • Geen producten in de winkelwagen.

70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications

In de online cursus 70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications leer je op basis van het .NET Framework 4.5 geavanceerde applicaties te ontwikkelen. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van de prestaties en schaalbaarheid van de webapplicatie.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn Visual Studio 2017, MVC 5, unit tetst, user experience, MVC Razor code, jQuery, AJAX, Entity Framework, Web API, JSON, debugging, beveiliging en nog veel meer.

Doelgroep

Softwareontwikkelaar, Webontwikkelaar

Let op: Deze training blijft wel bestaan maar de mogelijkheid om het bijbehorende examen af te leggen is per 31 januari 2021 komen te vervallen. 
Een groot aantal Microsoft trajecten zijn namelijk aan het veranderen. Veel MCSA en MCSE trajecten maken plaats voor Role-Based trajecten.

De vervanger van deze online training is nog niet bekend.

Resultaat

Na het volgen van de online cursus 70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications kan je zelfstandig geavanceerde ASP.NET MVC applicaties ontwikkelen. Daarnaast ben je voorbereid op het Microsoft 70-486 examen. Het examen is onderdeel van het MCSA Web Applications.

Voorkennis

Je hebt minimaal 2 jaar ervaringen met het ontwikkelen van webapplicaties met behulp van Visual Studio en ASP.NET.

Daarnaast heb je basiskennis van de programmeertaal C# en hebt je het certificaat: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (exam 70-480).

Inhoud

Tijdens de online cursus 70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications worden de volgende onderwerpen behandeld:

Getting Started with 70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications in Visual Studio 2013

 • Start the course
 • Create a new Web Pages application in Visual Studio 2013
 • Add a new page in a Web Pages application in Visual Studio 2013
 • Apply a site layout page to a newly added page in a Web Pages application in Visual Studio 2013
 • Create a new Web Forms application in Visual Studio 2013
 • Add a new Web Forms page to a Web Forms application in Visual Studio 2013
 • Apply a site layout page to a newly added web form page in a Web Forms application in Visual Studio 2013
 • Create a new ASP.NET MVC Web application in Visual Studio 2013
 • Add a new view to an ASP.NET MVC application in Visual Studio 2013
 • Apply a site layout page to a newly added view in an ASP.NET MVC Web application in Visual Studio 2013
 • Obtain and display controller route data in an ASP.NET MVC Web application view in Visual Studio 2013
 • Configure an MVC controller route parameter
 • Define new MVC controller action results in an ASP.NET MVC web application
 • Use an ActionName to alias an existing controller action; use an AcceptVerb to specify the type of HTTP request used to access a particular controller action
 • Globally register a custom controller action filter in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Directly apply MVC 4 controller action filters to MVC controller actions
 • Define a custom MVC action filter
 • Create a unit test project for an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Implement basic unit tests for an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Add a new unit test to an ASP.NET MVC unit test project in Visual Studio 2013
 • Apply the Assert:
  • AreEqual test
  • IsNotNull test
  • IsFalse test
  • Fail test with error message string
 • Locate and fix unit test errors in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Understand how to create new ASP.NET MVC web applications with layout/master pages, configure MVC controller routes, implement MVC controller actions, and administer basic MVC unit tests in Visual Studio 2013

Designing the User Experience in ASP.NET MVC Web Applications

 • Start the course
 • Write a simple Razor code block in C# that dynamically processes user input in an MVC view
 • Write comments in MVC Razor code in an ASP.NET MVC web application
 • Combine MVC Razor code blocks with HTML markup to render view content in an ASP.NET MVC web application
 • Add and use a new layout page in an ASP.NET MVC web application
 • Use HTML helper methods to create and render form elements in an ASP.NET MVC web application
 • Create:
  • A custom HTML helper class in an ASP.NET MVC web application
  • A custom HTML helper using an extension method in an ASP.NET MVC web application
  • And render a partial view in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Use:
  • The Page Inspector to browse application code and examine layout and styling in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
  • The NuGet package manager to add a JavaScript library and then use the added library in an ASP.NET MVC web application
  • jQuery selectors to select HTML elements; use jQuery “val” function to change HTML element values; use jQuery “css” function to change HTML element styling
 • Add:
  • And display a jQuery UI widget in an ASP.NET MVC application view
  • A jQuery effect to show and hide HTML elements in an ASP.NET web application view
  • And use a jQuery utility to position content in an ASP.NET MVC web application view
  • And use jQuery from Microsoft AJAX CDN
 • UseL
  • jQuery to call a web service in an ASP.NET MVC web application
  • AJAX to make partial page updates to an ASP.NET MVC web application view
  • An AJAX helper function (Ajax.ActionLink) to make an asynchronous HTTP request to server in an ASP.NET MVC web application
  • Modernize to detect and respond to client browser features in an ASP.NET MVC web application
  • The DOM to determine browser feature support for the Performance object of the Navigation Timing specification
  • The hasFeature method to determine browser support for a given specification
 • Implement the Output cache in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Implement the HTTP Browser cache in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Prevent view content caching using the HttpCachePolicy.SetCacheability method in an ASP.NET MVC view in Visual Studio 2013
 • Use the Response.WriteSubstitution method to display dynamic data in a cached MVC web application view in Visual Studio 2013
 • Create a cache profile in web.config and implement it with the OutputCache attribute on an MVC controller action in Visual Studio 2013
 • To write CSS so as to automatically adjust web page display from a desktop screen to a handheld mobile screen in an ASP.NET MVC web application
 • Create view files for the generic desktop browser display mode; create view files for the generic mobile browser display mode; run a web application and test the desktop and mobile browser display modes on application views using browser developer tools
 • Use the DisplayModeProvider class to create custom display modes for specific user smartphone models in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Use the DisplayModeProvider class to create custom display modes for specific user tablet models in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Add jQuery Mobile to an ASP.NET MVC web application and use it to create a page link that can be used to switch between desktop view and mobile view when using a mobile browser user agent
 • Develop a basic ASP.NET MVC web application using the Mobile Application template in Visual Studio 2013
 • Understand how to use Razor code and HTML helper methods, implement data validation on client and server, dynamically render application scripts, and create adaptive user interfaces for multiple browser support and mobile devices in Visual Studio 2013

Working with ASP.NET MVC Models

 • Start the course
 • Create a model class and access data from class properties in an ASP.NET MVC web application
 • Implement a relationship between two model classes in an ASP.NET MVC web application
 • Instantiate an MVC model class object from a controller class action and display object property values in a view in an ASP.NET MVC web application
 • Use the
  • DisplayName annotation on a model class object property to customize property label display in an application view in ASP.NET MVC web application
  • DataType data annotation on a model class object property to affect how the property value gets displayed in an MVC view
  • DisplayFormat data annotation on a DateTime field in order to customize the display format in an ASP.NET MVC view
 • Validate user input data by applying data annotations to a model property in an ASP.NET MVC view
 • Create a custom data validation attribute and apply it to a model class property in an ASP.NET MVC web application
 • Use the jQuery Validation plugin to carry out client-side validation in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Customize validation error messages in ASP.NET MVC view
 • Use the default MVC model binder to pass HTTP request parameters to a controller action method in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Create and use a custom model binder to pass HTTP request parameters to a controller action using form field values in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Generate a strongly-typed view in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Understand how to create and manage application databases and model classes in an ASP.NET MVC web application

ASP.NET MVC Databases and the Entity Framework

 • Start the course
 • Use a database initializer class with Entity Framework 6 to create and seed a SQL Server Express database with sample data in an ASP.NET MVC web application
 • Use MVC Scaffolding to create a controller with actions and views that can be used to:
  • add new records to a SQL Server Express database
  • Read existing records in a SQL Server Express database
  • Edit existing records in a SQL Server Express database
  • Delete existing records from a SQL Server Express database
 • Connect an ASP.NET MVC web application to a SQL Server Compact 4.0 database in Visual Studio 2013
 • Connect an ASP.NET MVC web application to a Windows Azure SQL database in Visual Studio 2013
 • Use the Entity Framework database-first approach to produce MVC models, controllers, and views from a connected SQL Server Compact 4.0 database in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Use
  • The Entity Framework model-first approach to generate a SQL Server database in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
  • The Entity Framework code-first approach to generate a SQL Server Express database from an MVC model class in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
  • A LINQ to Entities query with method syntax to retrieve data from a connected SQL Server Compact 4.0 database in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
  • A LINQ to Entities query with a combination of method and query syntax to retrieve data from a connected SQL Server Compact 4.0 database in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Create a data repository class; use a data repository class to implement data management logic in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Understand concepts in implementing application state management, using asynchronous tasks and web sockets, and designing distributed systems

Developing the User Experience in ASP.NET MVC

 • Start the course
 • Define an MVC route that handles a custom URL pattern in an ASP.NET MVC web application
 • Define an MVC route and apply a route constraint to it in an ASP.NET MVC web application
 • Configure the ASP.NET MVC runtime to ignore specific application routes in an ASP.NET MVC web application
 • Obtain and display application route data in an ASP.NET MVC web application
 • Define and register new areas in an ASP.NET MVC web application
 • Create hyperlinks so as to access controllers and their actions across different areas in an ASP.NET MVC web application
 • Implement redirection from a controller action in one area to an action in another area in an ASP.NET MVC web application
 • Specify an override filter in an ASP.NET MVC web application
 • Implement a default Web API controller route in an ASP.NET MVC web application
 • Implement a custom Web API route that uses a controller action name in its route template in ASP.NET MVC web application
 • Register Web API controller routes with the Web API framework in an ASP.NET MVC web application
 • Use the:
  • NonAction attribute to prevent a controller method from being invoked as an action in an ASP.NET MVC web application
  • ActionName attribute to override Web API controller action names in an ASP.NET MVC web application
  • HttpRouteUrl helper to generate URLs in an MVC view that invoke Web API controller methods in an ASP.NET MVC web application
 • Implement an HTTP GET method for a Web API controller in an ASP.NET MVC web application
 • Define an HTTP PUT method on a Web API controller to update a resource in an ASP.NET MVC web application
 • Configure the main view so that application data can be modified using view bindings to model properties in an ASP.NET MVC web application
 • Define an HTTP POST method on a Web API controller to create a new resource in an ASP.NET MVC web application
 • Configure the main view so that new application data can be added using view bindings to model properties in an ASP.NET MVC web application
 • Implement an HTTP DELETE method on a Web API controller to delete an existing resource in an ASP.NET MVC web application
 • Configure the main view so that application data can be deleted using view bindings to model properties in an ASP.NET MVC web application
 • Use a JSON media type formatter to format the display of HTTP response data in an ASP.NET MVC web application
 • Use an XML media type formatter to format the display of HTTP response data in an ASP.NET MVC web application
 • Configure a JSON media type formatter to handle circular object references in JSON in an ASP.NET MVC web application
 • Configure an XML media type formatter to handle circular object references in XML in an ASP.NET MVC web application
 • Use the ASP.NET Web API framework to retrieve and display JSON data in an ASP.NET MVC application view
 • Use the ASP.NET Web API framework to retrieve and display XML data in an ASP.NET MVC application view
 • Understand how to implement Web API routes and controllers and the retrieval of JSON and XML data

Designing ASP.NET MVC Application Architecture

 • Start the course
 • Use the:
  • ViewData dictionary object to pass data from a controller to a view in an ASP.NET MVC web application
  • TempData object to persist view data through a redirect action in an ASP.NET MVC web application
  • ViewBag object to persist data among views in an ASP.NET MVC web application
 • Create and add a structured cookie to an HTTP response in an ASP.NET MVC web application
 • Use:
  • A query string to pass state information from one page to another in an ASP.NET MVC web application
  • Session State to save and read state information for the current browser session in an ASP.NET MVC web application
  • Application State to save and read state information in an ASP.NET MVC web application
  • The profile properties feature to store user-specific data in an ASP.NET MVC web application
 • Read and write string data asynchronously over a web socket connection in an ASP.NET MVC web application
 • Read and write binary data asynchronously from/to a web socket in an ASP.NET MVC web application
 • Use the SignalR library to implement real-time communications in an ASP.NET MVC web application
 • Choose a web socket connection loss strategy in an ASP.NET MVC web application
 • Use the Task Parallel library to manage concurrent, independent tasks in an ASP.NET MVC web application
 • Use the async/await asynchronous programming model in an ASP.NET MVC web application
 • Create an asynchronous MVC controller in an ASP.NET MVC web application
 • Create asynchronous controller actions in an ASP.NET MVC web application
 • Use asynchronous timeouts in an ASP.NET MVC web application
 • Handle asynchronous exceptions in an ASP.NET MVC web application
 • Test asynchronous method functionality in an ASP.NET MVC web application
 • Design a hybrid ASP.NET MVC web application
 • Create a console application in Visual Studio 2013 to be used as an on-premises server solution for a hybrid web application
 • Create an MVC application and convert it to a Windows Azure Cloud Service project in Visual Studio 2013
 • Configure an Azure Cloud Service project to access and retrieve data from an on-premises server in Visual Studio 2013
 • Create and configure a new Microsoft Azure Redis cache using Microsoft Azure Portal Preview
 • Access a Microsoft Azure Redis cache from a Microsoft Azure web site developed using an ASP.NET MVC application template
 • Access and interact with a remote Microsoft Azure web site using the Server Explorer in Visual Studio 2013
 • Manage session information in an ASP.NET MVC web application in a distributed environment
 • Plan a web farm for an ASP.NET MVC web application in a distributed environment
 • Understand concepts in implementing application state management, using asynchronous tasks and web sockets, and designing distributed systems

Implementing ASP.NET Authentication and Authorization

 • Start the course
 • Use Windows authentication in an ASP.NET MVC 4 web application in Visual Studio 2013
 • Set up forms authentication user login functionality using a SimpleMembership Provider in an ASP.NET MVC 4 web application in Visual Studio 2013
 • Set up forms authentication user registration functionality using a SimpleMembership Provider in an ASP.NET MVC 4 web application in Visual Studio 2013
 • Run and test forms authentication in a browser using a SimpleMembership Provider in an ASP.NET MVC 4 web application in Visual Studio 2013
 • Use custom authentication in an ASP.NET MVC 4 web application in Visual Studio 2013
 • Use a cookie to manage user session data in an ASP.NET MVC 4 web application
 • Configure a SQL Membership Provider in an ASP.NET MVC 4 web application
 • Set up a model class for a SQL Membership Provider in an ASP.NET MVC 4 web application in Visual Studio 2013
 • Test the operation of a SQL Membership Provider in an ASP.NET MVC 4 web application
 • Configure a SQL role provider in an ASP.NET MVC 4 web application in Visual Studio 2013
 • Explore role creation and user role administration in an ASP.NET MVC 4 web application in Visual Studio 2013
 • Assign role authorization rules, add users to roles, and test role authorization in an ASP.NET MVC 4 web application in Visual Studio 2013
 • Use ASP.NET authorization to programmatically create a new role and add users to the new role in an ASP.NET MVC 4 web application in Visual Studio 2013
 • Set up a model class for a custom role provider in an ASP.NET MVC 4 web application in Visual Studio 2013
 • Configure and test the operation of a custom role provider in an ASP.NET MVC 4 web application in Visual Studio 2013
 • Implement authorization in WCF services for an ASP.NET MVC 4 web application
 • Use federated user authentication in an ASP.NET MVC 4 web application
 • Create a Visual C# class library that uses the Windows Identity Foundation framework to work with a custom security token format
 • Create a custom security token handler class by inheriting and overriding properties and methods from the SecurityTokenHandler class
 • Use a custom security token handler to validate custom tokens and their signatures as well as to write custom tokens to XML and generate token signatures
 • Use a custom security token handler to validate custom token audience URIs, parse custom tokens, and create claims for custom tokens
 • Configure a secure token service that manages SAML 2.0 tokens in an ASP.NET MVC 4 web application
 • Create:
  • A custom security token service configuration class and create a signing certificate utility that retrieves X509 certificates in an ASP.NET web application
  • A Visual C# class that implements a custom security token service in an ASP.NET web application
  • An ASP.NET Web Forms login page that is used by a custom security token service to authenticate users from a client ASP.NET web application
  • An ASP.NET client application that consumes tokens issued by a custom security token service
 • Edit a client application’s Web.config file so that the client application may consume tokens issued by a given custom security token service
 • Understand concepts in configuring user authentication rules, configuring and applying user authorization roles, and implementing claims-based authentication in an ASP.NET MVC web application

Debugging ASP.NET MVC Web Applications

 • Start the course
 • Enable application performance tracking using the MVC Performance attribute in an ASP.NET MVC web application
 • Troubleshoot key security issues for an ASP.NET MVC web application
 • Troubleshoot key application errors encountered in an ASP.NET MVC web application
 • Enable and use System.Diagnostics tracing in Web API in an ASP.NET MVC web application
 • Implement a precondition code contract in an ASP.NET MVC web application
 • Enable and configure application health monitoring using built-in web events and providers in an ASP.NET MVC web application
 • Create a web test using the Browser Link feature in Visual Studio 2013
 • Display a custom error page using the Application_Error event in Global.asax in an ASP.NET MVC web application
 • Use HTTPHandler to display a custom error page in an ASP.NET MVC web application
 • Edit web.config file to display a custom error page in an ASP.NET MVC web application
 • Enable and use first chance exception handling in an ASP.NET MVC web application
 • Use exception shielding to prevent disclosure of sensitive information in thrown exceptions in an ASP.NET MVC web application
 • Configure application diagnostics using the Azure Diagnostics API in an ASP.NET MVC web application
 • Use Windows Azure Diagnostics to:
  • Collect diagnostics on demand in an ASP.NET MVC web application
  • Schedule diagnostics collection in an ASP.NET MVC web application
  • Record event logs in an ASP.NET MVC web application
 • Use performance counters to monitor application performance in an ASP.NET MVC web application
 • Collect and access crash dump data for a worker role in an ASP.NET MVC web application
 • Use IntelliTrace to debug a Windows Azure application
 • Use Remote Desktop protocol to debug a Windows Azure application
 • Understand concepts and tools in debugging ASP.NET MVC Web Applications

Configuring and Deploying an ASP.NET MVC Application

 • Start the course
 • Create a JavaScript resource file to be used to display page information in Spanish in an ASP.NET MVC web application
 • Apply a JavaScript resource file to application UI so as to display page information in Spanish in an ASP.NET MVC web application
 • Create a satellite resource assembly to implement globalization in an ASP.NET MVC web application
 • Implement start, run, and stop events in a Windows Azure application
 • Manage IIS startup tasks in a Windows Azure application
 • Enable and configure Microsoft authentication in an ASP.NET MVC web application
 • Configure:
  • View compilation settings in ASP.NET MVC web application
  • Database connection settings in an ASP.NET MVC web application
  • Cryptography settings in an ASP.NET MVC web application
  • Custom error settings in an ASP.NET MVC web application
 • Identify configuration file hierarchy in an ASP.NET MVC web application
 • Store custom application settings in a configuration file for an ASP.NET MVC web application
 • Create an intuitive and user-friendly route to help more effectively model information hierarchy in an ASP.NET MVC web application
 • Create a fake HTTP context class that can be used to construct unit tests for Web API routes in an ASP.NET MVC web application
 • Create a unit test to test the default Web API route in an ASP.NET MVC web application
 • Use the MVC SiteMap Provider NuGet package to render a breadcrumb trail in an ASP.NET MVC web application view
 • Use the MVC SiteMap Provider NuGet package to render a menu control in an ASP.NET MVC web application view
 • Deploy an ASP.NET MVC web application to a hosting provider
 • Prepare an ASP.NET MVC web application for production deployment
 • Deploy an ASP.NET MVC web application to IIS for local testing
 • Deploy an ASP.NET MVC web application to an Azure web site
 • Deploy a secure ASP.NET MVC web application with membership
 • Understand concepts in implementing globalization and localization, implementing Windows Azure life cycle events, authentication types, configuring application settings, and deploying web applications

Optimizing and Protecting Application Data

 • Start the course
 • Observe the effect on network performance with bundling and minifying application scripts versus serving individual, full-size scripts in ASP.NET MVC web application
 • Check a browser client’s Http request encoding header for Gzip compression support in ASP.NET MVC web application
 • Check a browser client’s Http request encoding header for Deflate compression support in ASP.NET MVC web application
 • Use:
  • Gzip compression to encode Http response data in an ASP.NET MVC web application
  • Deflate compression to encode Http response data in an ASP.NET MVC web application
  • The Glimpse tool to observe client and server network activity in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Set up a custom URL Encryption helper class in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Define a custom URL Encryption method in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Run application and test custom URL Encryption in browser address bar in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Set up a custom URL decryption helper class in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Define a custom URL decryption method in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Run application and test custom URL decryption in browser address bar in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Implement URL hashing so as to prevent URL parameter tampering in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Use HTML form encoding to prevent cross-site scripting attacks in an ASP.NET MVC web application
 • Create and apply a salt to a hashed password before storing it in an ASP.NET MVC web application
 • Create and use an SSL client certificate to provide SSL authentication in an ASP.NET MVC 4 web application
 • Encrypt a section of a application configuration file in ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Implement deferred request validation in an ASP.NET MVC web application
 • Use:
  • The AllowHtml attribute to disable request validation for a model property in an ASP.NET MVC web application
  • The ValidateInput attribute to disable validation for an MVC controller action in an ASP.NET MVC web application
  • Parameterized SQL queries to prevent SQL injection attacks in an ASP.NET MVC web application
  • An anti-forgery token along with the ValidateAntiForgeryTokenAttribute to protect against cross-site request forgery attacks in an ASP.NET MVC web application
 • Set up a model class for a custom membership provider in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Configure a custom membership provider in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Test the operation of a custom membership provider in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2013
 • Understand concepts in implementing web optimization techniques, protecting application URLs, protecting application data, and implementing a custom membership provider for ASP.NET MVC web applications

Introduction to ASP.NET MVC Web Applications

In this course, you will learn how to create and add new pages in web forms, web pages, and ASP.NET MVC web applications, as well as how to create and apply layout and master pages for each type of application in Visual Studio 2017.

Configuring MVC Controllers and Actions

In this course, you will learn how to work with MVC controller route data, and how to create and use ASP.NET MVC controller action results, selectors, and filters in Visual Studio 2017.

MVC Application Routes

In this course, you will learn how to configure and implement MVC routes, as well as define, link, and redirect areas in Visual Studio 2017.

Working with ASP.NET MVC Models and Unit Testing

In this course, you will learn how to administer basic MVC unit tests, how to add a model to an ASP.NET MVC application, how to implement business logic in a model, and how to validate user input with data annotations in Visual Studio 2017.

Debugging ASP.NET MVC Web Applications

In this course, you will learn how to collect diagnostics and debug Windows Azure applications.

ASP.NET MVC Databases and Entity Framework

In this course, you will learn how to create databases and administer access to model classes using Entity Framework.

Working with ASP.NET Web API Routes and Controllers

In this course, you will learn how to register and configure ASP.NET Web API routes, how to implement ASP.NET Web API controller HTTP methods in Visual Studio 2017.

Working with JSON and XML Data Formats

In this course, you will learn how to retrieve and display raw JSON and XML data in a browser.You will also learn how to develop a web application for multiple browsers and mobile devices in Visual Studio 2017.

Composing the UI Layout of an Application

In this course, you will learn how to use Razor code blocks, HTML helper methods in MVC views, and Page Inspector in Visual Studio 2017.

Design and Implement UI Behavior

In this course, you will learn how to implement client and server-side data validation, and how to render application scripts in Visual Studio 2017.

Adaptive UI Layout and Caching Strategy

In this course, you will learn how to design a caching strategy and work with display modes to implement adaptive user interfaces in Visual Studio 2017.

Designing ASP.NET MVC Application Architecture

In this course you will learn how to implement state management, implement a web socket strategy in Visual Studio 2017.

Asynchronous Tasks in ASP.NET MVC Web Application

In this course you will learn how to use and manage asynchronous tasks in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2017.

Design a Distributed ASP.NET MVC Application

In this course you will learn how to design a distributed application in Visual Studio 2017.

Implementing ASP.NET Authentication

In this course, you will learn how to configure user authentication rules in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2017. You will also prepare for exam 70-486.

Implement ASP.NET Claims-Based Authentication

In this course, you will learn how to implement claims-based authentication in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2017.

Implement ASP.NET Authorization and Exception Handling Strategy

In this course, you will learn how to configure and apply user authorization roles and cover techniques in designing an exception handling strategy in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2017.

Troubleshooting Runtime Issues and HTTP Modules & Handlers

In this course, you will learn how to prevent and troubleshoot runtime issues and implement HTTP modules and handlers in an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2017.

Configuring and Deploying ASP.NET Web Applications

In this course, you will learn how to configure various web application settings and deploy them to hosting providers, Azure websites, and to IIS for local environment testing prior to production deployment.

Implement Globalization, Azure Role Life Cycle and Search Engine Optimization

In this course, you will learn how to create resources for implementing globalization and localization, how to implement Windows Azure life cycle events, and how to plan and design for search engine optimization.

Optimizing Application Data

In this course, you will learn how to use compression to reduce network bandwidth and how to implement custom encryption and decryption of application URLs in ASP.NET MVC web applications in Visual Studio 2017.

Implementing Secure Sites with ASP.NET

In this course, you will learn how to manage validation and prevent cross-site scripting and cross-site request forgery attacks, and how to implement a custom membership provider for ASP.NET MVC web applications.

Inbegrepen

Certificaat van deelname ja
Voortgangsbewaking ja
Geschikt voor mobiel ja
Studieadvies Onze consultants zijn beschikbaar om je te voorzien van studieadvies.
Studiemateriaal Gecertificeerde docenten met uitgebreide kennis over de onderwerpen.
Service Service via telefoon of e-mail.

Duur

11 uur

Beschikbare taal

Engels

Online toegang

6 maanden

Home

VOLG DEZE CURSUS
 •  375,00 Excl. BTW per 365 dagen
 • 11 Uren studieduur


Compleet in opleiden

Algemene Voorwaarden

Sinteno is een volle dochter van IQ4Learning
Sinteno Attitude
top

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Sinteno maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Sinteno zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website. Meer informatie over het gebruik van cookies en/of persoonlijke gegevens kunt u vinden in het Privacy Statement van Sinteno.

Sluiten