• LOGIN
 • Geen producten in de winkelwagen.

AVG in vogelvlucht

In de online cursus AVG in vogelvlucht leer je de basisprincipes en uitgangspunten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en waar je als organisatie rekening mee moet houden.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG, ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. De AVG zorgt onder meer voor de versterking en uitbreiding van privacyrechten en geeft bedrijven meer verantwoordelijkheden bij het verwerken van persoonsgegevens. Verzamel je gegevens en / of verwerk je deze, dan zal je moeten omschrijven voor welke doeleinden je de gegevens verzamelt.

Er zijn 6 grondslagen waarop je de gegevensverwerking van ‘’gewone persoonsgegevens’’ mag baseren:

 • Toestemming van de betrokken persoon
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk:
  • Voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting
  • Ter bescherming van de vitale belangen
  • Voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag
  • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

Verder zijn er onder de AVG nog diverse bewaartermijnen van gegevens afgesproken.
Tot slot is het voor werkgevers o.a. goed om te weten dat:

 • Medische gegevens niet mogen worden bewaard in het personeelsdossier;
 • Alleen bevoegde personen inzage mogen hebben in personeelsdossiers;
 • Je:
  • Bij een sollicitatie nog niet mag vragen om een kopie ID bewijs (pas bij indiensttreding);
  • Niet van een sollicitant mag eisen om een videosollicitatie te doen;
  • Niet zomaar het internet of mailgedrag van je werknemers mag checken, tenzij je hiervoor een gerechtvaardigd belang hebt (bijvoorbeeld het vermoeden van fraude).

Resultaat

Je bent bekend met de begrippen, termen, rechten en plichten van AVG.

Doelgroep

Iedereen die met AVG in aanraking komt.

Inhoud cursus

Tijdens de online cursus AVG in vogelvlucht worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Begrippen
 • Uitgangspunten
 • Rechtsgrondslagen
 • Rechten betrokkenen
 • Plichten organisaties
 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • Boetes

Certificaat

Na het behalen van een minimale score van 70% over alle opdrachten wordt er een certificaat uitgereikt.

Online toegang

12 maanden + 24/7 online mentor, examensimulaties, Live labs en alle tips en trucs

Beschikbare taal

Nederlands

Home

autoriteitpersoonsgegevens

VOLG DEZE CURSUS
 •  32,50 Excl. BTW per 12 maanden
 • 4 Uren studieduur


Compleet in opleiden

Algemene Voorwaarden

Sinteno is een volle dochter van IQ4Learning
Sinteno Attitude
top

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Sinteno maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Sinteno zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website. Meer informatie over het gebruik van cookies en/of persoonlijke gegevens kunt u vinden in het Privacy Statement van Sinteno.

Sluiten